FI(A) - letový instruktor

Cílem tohoto kurzu je vycvičit žáka tak, aby mohl ve funkci instruktora letového výcviku (FI – Flight Instructor) poskytovat výcvik na jedno nebo vícemotorových letounech. Po složení zkoušky je oprávněn poskytovat výcvik žáků v úrovni PPL (A). Tak jak se zvyšuje nálet žáka a počet hodin které absolvoval ve funkci FI, jsou mu postupně úřadem (ÚCL) přiznávána práva (rušena omezení) na poskytování vyšších typů výcviků (CPL, atd.).

    Požadavky na uchazeče
  • držitelel průkazu CPL nebo PPL
  • nalét alespoň 200 hodin
  • min. 150 hod. ve funkci velícího pilota

Výcvikový kurz nesmí být ukončen do doby, než bude žadatel o kvalifikaci letového instruktora schopen provádět ve funkci instruktora postupy a obraty požadované při zkoušce dovednosti s úrovní přiměřené právům držitele této kvalifikace.

rozsah: 30 letových hodin + 120 hodin teoretické přípravy

zpět na přehled výcviků