IR - přístrojová doložka pro lety za podmínek IFR

Přístrojová doložka opravňuje držitele k letům za podmínek IFR na jedno nebo vícemotorových letounech v závislosti na typu absolvovaného výcviku. V rámci výcviku pro získání kvalifikace IR nabízíme absolvování kurzu v následujících variantách:

 • jednomotorový letoun (IR-SEP)
 • simulátor / jednomotorový letoun (FNPT II / IR-SEP)
 • vícemotorový letoun (IR-MEP)
 • simulátor / vícemotorový letoun (FNPT II / IR-MEP)
 • konverze jednomotorový / vícemotorový letoun (IR-SEP / IR-MEP) pro držitele IR-SEP
  • Požadavky na uchazeče
  • platný pilotní průkaz PPL(A) nebo CPL(A)
  • kvalifikaci NIGHT
  • úspěšně složenou zkoušku z letecké angličtiny na ÚCL
  • přiznanou úroveň obecné angličtiny LEVEL 4 ICAO
  • platné zdravotní osvědčení 2. třídy

  Žadatel musí absolvovat schválený kurz teoretické výuky k IR(A) v rozsahu alespoň 200 hodin. Praktická část výuky je rozvržena do 50 - 55 hodin (dle výběru kvalifikace IR/SEP nebo IR/MEP) absolvovaných pouze na letounu nebo absolvovaných v kombinaci na simulátoru a letounu v závislosti na typu zvoleného výcviku. Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku. Zkouška se provádí na ÚCL v Praze. Praktická část může být provedena až po úspěšném složení teoretické zkoušky. Tato část trvá cca 60-90 minut a musí být provedena se zkušebním komisařem z Úřadu pro civilní letectví.

   Výuka obsahuje
  • IR FNTP II / SEP (simulátor + letoun)
   rozsah: 30 hodin FNTP II (simulátor), 20 hodin letoun (Cessna TR 182, nebo C172)
  • IR SEP (vše na letounu)
   rozsah: 50 hodin letoun (Cessna TR 182, nebo C172)
  • IR FNTP II / MEP (simulátor + letoun)
   rozsah: 35 hodin FNTP II (simulátor), 20 hodin letoun (PA-34-200T)
  • IR MEP (vše na letounu)
   rozsah: 55 hodin letoun (PA-34-200T)
  • Rozdílový výcvik z IR SEP na IR MEP (pro držitele licence MEP a licence IR SEP)
   rozsah: 5 hodin letoun (PA-34-200T)

  zpět na přehled výcviků