PPL(A) - soukromý pilot letounů

Získání licence soukromého pilota letounů je pro ty, kteří letadlo chtějí využívat za účelem služebního nebo privátního cestování.

    Požadavky na uchazeče
  • před svým prvním sólovým letem musí žák dovršit věku 16 let
  • před podáním žádosti o vystavení licence PPL(A) na ÚCL věku 17 let
  • platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2.třídy, což znamená, že musí úspěšně absolvovat vstupní prohlídku provedenou v ÚLZ (ústav leteckého zdravotnictví) v Praze

    Výuka obsahuje
  • teorie létání (cca 10 hodin + samostudium)
  • 45 letových hodin
  • vedení kvalifikovaným instruktorem motorového létání

Část předmětů žák absolvuje před samotným zahájením praktického výcviku a zbytek v jeho průběhu. Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku. Zkouška se provádí na ÚCL v Praze a skládá se z devíti předmětů. Každý test musí být proveden minimálně se 75% úspěšností během 12 měsíců. Praktická část může být provedena po úspěšném složení teoretické zkoušky a skládá se z techniky pilotáže letadla a traťového navigačního letu.

Tuto licenci lze dále rozšiřovat např. o noční doložku VFR NIGHT (certifikace pro noční lety za viditelnosti země), přístrojovou doložku IR (certifikace pro lety za podmínek podle přístrojů (IFR)) anebo kvalifikaci pro lety s vícemotorovými letadly MEP.

Průkaz PPL(A) je také určen pro ty, kteří by se do budoucna chtěli stát profesionálním pilotem.

rozsah: 45 letových hodin

zpět na přehled výcviků